Skriv din fullständiga adress, t ex Kosmosgatan 5. Tänk på att du måste vara folkbokförd på den adress du uppger.
Skriv t ex 415 09 Göteborg. Tänk på att många adresser har fått nya postnummer!
Skriv i detta format: 200110030000
Vi kommunicerar mycket via email. Skriv därför en adress du använder och vet att vi kan nå dig på.
Välj den period du kan jobba. Välj båda om det inte spelar någon roll.
Här vill vi att du skriver om du jobbat tidigare, vart du har jobbat, om du haft PRAO/praktik någonstans eller något annat du tycker är viktigt att ta upp.
Denna ruta är viktig att du tänker kring. Skriv INTE "jag behöver pengar" eller att du inte har någonting att göra under sommaren. Förklara vad du kan bidra med, vad du är duktig på och hur du tror att din kunskap kan vara en tillgång för Balder under sommaren.